Shitja & Shërbime shtesë

Ekipi ynë i specializuar është në gjendje gadishmërie që të ju asistojë për çfarëdo tip ndërtimi që ju keni filluar apo planifikoni të ndërtoni. Ofrojmë gamë të gjërë të sistemeve të skeleve për shitje apo shërbime afatshkurta, te testuara sipas standardeve zvicrane.